Doonoripäev

RMK annab teada

Teade Pootsi riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest 13. september 2021.

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Pootsi riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest. Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel. Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Pootsi ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2022-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel. Ootame koostatud Pootsi riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile vandra@rmk.ee 4. oktoobriks 2021. a. Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel. Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Heade soovidega
Aliis Kevvai RMK Vändra metsaülem
vandra@rmk.ee 5303 1010

Tõstamaa Tuuled, august 2021

Kooli kokkutulek lükkub edasi!

Pärnumaa Rannamängudude pildigalerii ja protokoll

Pildid: http://pildid.tostamaa.ee/2021/rannamangud/

Protokoll…

Veel osavallapäevade pilte

Rannatee Romantikaöö kontsert

Tulenevalt valitsuse poolt kehtestatud 9. augusti piirangutest, tuleb
kontserdi külastajal esitada sissepääsul üks järgmistest tõenditest:

  1. COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimise tõend
  2. COVID-19 läbipõdemise tõend
  3. 72 tundi enne üritusele sisenemist teostatud PCR test (negatiivne)
    Vastavad tõendid on leitavad www.digilugu.ee

NB! Kui külastajal ei ole nimetatud tõenditest ühtegi esitada, pakume
kohapeal kiirtestimise võimalust. Kiirtest maksab 8 €.
Testimispunkt avatakse Tõstamaa kiriku kõrval selleks kohandatud telgis,

  1. augustil alates kella 20st kuni 22ni.

Kui test on negatiivne, saab külastaja vastava templi, mis tagab talle
koos konsterdi piletiga sissepääsu.
Positiivse testi korral tuleb lahkuda eneseisolatsiooni ja võtta
ühendust perearstiga.
Positiivse kiirtesti korral tagastab korraldaja piletiraha.
Kuni 18-aastastele (k.a) ei ole dokumendi alusel vaktsineerimispassi
esitamine ega testimine nõutav.

Üritus on määramata istekohtadega.
Korraldaja soovitab viirusohu tõttu kanda kontserdil kaitsemaski. Maskid
saadaval ka kohapeal.
Küsimuste korral palume ühendust võtta korraldajaga, helistades
telefonil 523 6350.

NB!
Palume külastajetel varuda kontserdile tulles aega. Sujuvamaks
kontrolliks otsida eelnevalt välja vastavad tõendid või dokumendid.
Kiirtestimiseks tulla kohale varem. 1 tund enne testimist mitte süüa.

Tõstamaa 25. osavallapäevade pildid

Tõstamaa rannarahva projekti ja raamatu esitlus

Selgitused Tõstamaa aleviku veevärgi kohta

Selgitused Tõstamaa aleviku veevärgi kohta.

Seoses vee kvaliteedi osas tekkinud küsimustega, anname alljärgneva selgituse.

Tõstamaa aleviku veevärgi vesi on Terviseameti pideva järelevalve all. Analüüse võetakse kinnitatud kontrollkava järgi ning analüüside tulemused on leitavad internetist (http://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=731&active_tab_id=JV).

Kõigi analüüsitud näitajate osas vastab Tõstamaa aleviku veevärgi vesi Sotsiaalministri 24. september 2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

Oleme teadlikud, et vaatamata sellele on mõnedes piirkondades veega ikkagi probleeme. Kõige probleemsemad kohad on tupiktrasside lõpud. Probleem seisneb selles, et vähese tarbimuse korral jääb suur hulk vett mõnes trassi osas seisma ja kaotab oma kvaliteedi. Samuti võib kvaliteedi halvenemist põhjustada vananenud torustik, nii maa-alune kui ka majasisene.

Probleeme põhjustas ka kloorilahuse valmistamiseks kasutatava kloori vahetus.  Uue kloori tarnija andmetel on kõik väga hea, kloor puhastab vee ega lase tekkida süsteemi biokilet (sültjas lima) ning eemaldab ka juba olemasoleva biokile. Tegelik reaalsus kujunes teiseks. Vesi omandas ebameeldiva lõhna ja mõnedes piirkondades ka kollaka värvuse. Tänaseks oleme probleeme põhjustanud kloori lisamise lõpetanud. Vajadusel lisame siiani kasutuses olnud naatriumhüpokloritit.

Vabandame kõigi klientide ees, kellele on põhjustatud ebameeldivusi.

OÜ Sufe

Maria talu kontserdisaalis

Jaanitulele!

Tõstamaa Tuuled mai 2021

Pärnu Postimees kirjutab

Postkontor avatud

Loe edasi….