Kategooria: Uncategorized

Doonoripäev

RMK annab teada

Teade Pootsi riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest 13. september 2021. Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Pootsi riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest. Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik …

Jätka lugemist

Tõstamaa Tuuled, august 2021

Kooli kokkutulek lükkub edasi!

Pärnumaa Rannamängudude pildigalerii ja protokoll

Protokoll…

Veel osavallapäevade pilte

Rannatee Romantikaöö kontsert

Tulenevalt valitsuse poolt kehtestatud 9. augusti piirangutest, tulebkontserdi külastajal esitada sissepääsul üks järgmistest tõenditest: COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimise tõend COVID-19 läbipõdemise tõend 72 tundi enne üritusele sisenemist teostatud PCR test (negatiivne)Vastavad tõendid on leitavad www.digilugu.ee NB! Kui külastajal ei ole nimetatud tõenditest ühtegi esitada, pakumekohapeal kiirtestimise võimalust. Kiirtest maksab 8 €.Testimispunkt avatakse Tõstamaa kiriku kõrval selleks …

Jätka lugemist

Tõstamaa 25. osavallapäevade pildid

Tõstamaa rannarahva projekti ja raamatu esitlus

Selgitused Tõstamaa aleviku veevärgi kohta

Selgitused Tõstamaa aleviku veevärgi kohta. Seoses vee kvaliteedi osas tekkinud küsimustega, anname alljärgneva selgituse. Tõstamaa aleviku veevärgi vesi on Terviseameti pideva järelevalve all. Analüüse võetakse kinnitatud kontrollkava järgi ning analüüside tulemused on leitavad internetist (http://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=731&active_tab_id=JV). Kõigi analüüsitud näitajate osas vastab Tõstamaa aleviku veevärgi vesi Sotsiaalministri 24. september 2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja …

Jätka lugemist

Maria talu kontserdisaalis

Jaanitulele!

Tõstamaa Tuuled mai 2021

Pärnu Postimees kirjutab

Postkontor avatud

Loe edasi….