XXXVIII Tõstamaa jooks 2021

Vaata pilte… | protokoll…

PLPK INFOPÄEVAD

Pärnu Lahe Partnerluskogu ja VistPärnu viivad läbi kaks ühist INFOPÄEVAD:

18.10.2021 PLPK ja VisitPärnu INFOPÄEV Audru kooli aulas, Lihula mnt 10, Audru, 88301 Pärnu maakond

21.10.2021 PLPK ja VisitPärnu INFOPÄEV Tahku tare, Tahkuranna

Kavas VisitPärnu esindaja kohtumine PLPK piirkonna turismiettevõtjatega; PLPK 2021 aastal avanevate Leader taotlustvoorude tutvustamine; Romantilise Rannatee kohalike maitsete ühisturundusvõimalused.

Täpsem info ja registreerimine: https://dev.plp.ee/plpk-ja-visitparnu-infopaevad/

Tule sportima!

Kino maale festival

Tõhela raamatukogus toimub Kino maale festival 4.-24.10.2021. Filme näidatakse raamatukogu lahtiolekupäevadel ja -kellaaegadel. 

05.10 (T) Norra laste lühifilmilaegas, kell 16.00-18.00

07.10 (N) Norra noorte lühifilmipärlid, kell 16.00-18.00

09.10 (L) Norra animamudila, kell 13-15

12.10 (T) Norra noorte lühifilipärlid 16+, kell 16-18

14.10 (N) Norra täiskasvanute lühifilmipärlid, kell 16-18

16.10 (L) Täispere animatsioon Morten, kell 13-15

19.10 (T) Saksa noorte lühifilmilaegas 16+, kell 16-18

21.10 (N) Norra kogupere mängufilm Operatsioon Arktika, kell 16-18

23.10 (L) Norra kogupere seiklusfilm Kon-Tiki, kell 13-15

www.kinomaale.ee

www.facebook.com/kinomaale

Tõstamaa Tuuled, september 2021

Teatrietendus

Teatrietendus

Doonoripäev

RMK annab teada

Teade Pootsi riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest 13. september 2021.

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Pootsi riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest. Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel. Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Pootsi ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2022-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel. Ootame koostatud Pootsi riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile vandra@rmk.ee 4. oktoobriks 2021. a. Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel. Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Heade soovidega
Aliis Kevvai RMK Vändra metsaülem
vandra@rmk.ee 5303 1010

Tõstamaa Tuuled, august 2021

Kooli kokkutulek lükkub edasi!

Pärnumaa Rannamängudude pildigalerii ja protokoll

Pildid: http://pildid.tostamaa.ee/2021/rannamangud/

Protokoll…

Veel osavallapäevade pilte

Rannatee Romantikaöö kontsert

Tulenevalt valitsuse poolt kehtestatud 9. augusti piirangutest, tuleb
kontserdi külastajal esitada sissepääsul üks järgmistest tõenditest:

  1. COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimise tõend
  2. COVID-19 läbipõdemise tõend
  3. 72 tundi enne üritusele sisenemist teostatud PCR test (negatiivne)
    Vastavad tõendid on leitavad www.digilugu.ee

NB! Kui külastajal ei ole nimetatud tõenditest ühtegi esitada, pakume
kohapeal kiirtestimise võimalust. Kiirtest maksab 8 €.
Testimispunkt avatakse Tõstamaa kiriku kõrval selleks kohandatud telgis,

  1. augustil alates kella 20st kuni 22ni.

Kui test on negatiivne, saab külastaja vastava templi, mis tagab talle
koos konsterdi piletiga sissepääsu.
Positiivse testi korral tuleb lahkuda eneseisolatsiooni ja võtta
ühendust perearstiga.
Positiivse kiirtesti korral tagastab korraldaja piletiraha.
Kuni 18-aastastele (k.a) ei ole dokumendi alusel vaktsineerimispassi
esitamine ega testimine nõutav.

Üritus on määramata istekohtadega.
Korraldaja soovitab viirusohu tõttu kanda kontserdil kaitsemaski. Maskid
saadaval ka kohapeal.
Küsimuste korral palume ühendust võtta korraldajaga, helistades
telefonil 523 6350.

NB!
Palume külastajetel varuda kontserdile tulles aega. Sujuvamaks
kontrolliks otsida eelnevalt välja vastavad tõendid või dokumendid.
Kiirtestimiseks tulla kohale varem. 1 tund enne testimist mitte süüa.

Tõstamaa 25. osavallapäevade pildid